E-İhracat nedir?

E-İhracat nedir?

E-ihracat, online satış sayfaları, e-ticaret siteleri, Facebook, Instagram,  gibi sosyal medya mecraları ve benzeri platformlar üzerinden yurt dışına yapılan satışlarda, mikro ihracat yoluyla ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) belgesi ve bireysel müşteriniz adına resmi ve KDV’siz satış faturası düzenlenip siparişin çıkışının sağlanması işlemidir.

E-ticaret siteleri ,iş modellerine göre dallara ayrılır; B2B, B2C,C2B, C2C , C2G, G2C, B2E,G2G, B2G,G2B ve M2M olarak adlandırılmaktadır.

ETGB ve Mikro İhracat Nedir?

 

Brüt ağırlığı 300 KG’yi geçmeyen ve değeri 15,000 Avro tutarına kadar olan paketler için ETGB düzenlenerek yurt dışına çıkışı gerçekleşen ihracatlara “Mikro İhracat” denir. Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük beyannamesi olmadığı için, bu beyanname yerine geçen Express taşıyıcılar tarafından elektronik ortamda düzenlenen ETGB belgesi hazırlanır.

Konu ile ilgili kanun, 7 Ekim 2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’nin 126. Maddesinde bakanlar kurulu tarafından yürürlüğe alınmıştır.

MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı miktar ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.

29/06/2019–30816 Resmi Gazete’de ise ‘’(Değişik: 29.06.2019–30816 R.G.) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.’’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ise (2018–2020) kabul görmüştür ve 6 Şubat 2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Neden E-İhracat?

 

 • E-ihracat yatırım maliyetleri ihracata göre oldukça düşüktür.
 • Gümrük beyannamesi yerine ETGB düzenlendiği için gümrük müşavirine ihtiyaç yoktur.
 • E-ihracatta gümrükleme ve konsolidasyon olanakları klasik ihracata göre fazladır.
 • E-İhracat’ın gümrükleme masrafları klasik ihracata göre çok daha azdır ve gümrüklemesi çok daha hızlı gerçekleşir.
 • Devletin teşvik ve muafiyet gibi desteklerinden yararlanılarak finansal açıdan fayda sağlanabilir.
 • Bireysel müşteriler adına KDV’siz faturalar kesilerek KDV iadelerinden yararlanılabilir.
 • Bireysel müşterilere direkt satış yapıldığı için, müşterilerin ülkesindeki B2C gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanılabilinmektedir.
 • Ülkelerin ikili ticaret ve gümrük anlaşmaları geçerlidir.
 • E-İhracat operasyon hazırlığı klasik ihracata göre çok daha kolay olmakla beraber operasyon maliyetleri çok daha ekonomiktir.
 • Marka Tescil Sertifikaları, belge tercümeleri, satıcı ve alıcı şirketin karnesi, Apostil Şerhi, Hijyen ve Laboratuvar Analiz Sertifikaları gibi dökümanlara gerek yoktur.
 • Ödeme almak için ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterli olduğu için banka teminatlarına ihtiyaç duyulmaz.
 • Klasik ihracata göre, e-ihracatta ticaret riski minimum düzeydedir. Klasik ihracattaki gibi konteynerlarca ürün gönderilmediği için gönderilen ürünlerin maliyeti kadar risk oranı vardır.
 • Dünya’nın her yerine erişmek için digital reklam pazarlama yöntemlerini kullanabilir ve uzaktan hedef pazarlara ulaşarak ürünlerinizin pazarlama faliyetlerini yürütebilirsiniz.
No Comments

Post A Comment